Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon  +48 730 022 003

Kształcenie zmysłów

Dzieci z kolorowymi rękoma

Ćwiczenia i zabawy kształtujące zmysły w głównej mierze są podstawową działalnością dziecka, opartą na wyobraźni, którą wykonuje dla własnej przyjemności.  Rozwijają one  i usprawniające niektóre obszary funkcjonowania dziecka.

Poprzez te ćwiczenia dziecko lepiej opanowuje świat, bardziej adekwatnie radzi sobie z problemami i lękami, lepiej rozumie siebie i swoje relacje ze światem.  Proponowane zabawy i ćwiczenia można wykorzystać w pracy indywidualnej z dzieckiem, jak również w pracy z mniejszą grupą  dzieci. Dzięki nim możemy poznać możliwości i potrzeby dziecka, a dzięki temu możemy maksymalnie wykorzystać jego naturalny potencjał i stworzyć mu warunki  i możliwości doświadczania w różnych sytuacjach, by usprawniać lub kompensować zaburzone czy też opóźnione funkcje.

Percepcja wzrokowa
Jest zdolnością rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych oraz umiejętnością ich interpretowania. Odpowiedni poziom percepcji wzrokowej umożliwia dziecku łączenie, spostrzeganie i właściwe interpretowanie poprzez obserwację, doświadczenie i działanie. Zdobycie tych umiejętności pozwala na osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Przykładowe pomoce do kształcenia percepcji wzrokowej:

 

Dobierz gwiazdeczki

 ćwiczenie 1

Jakimi kredkami?

 ćwiczenie 2

Mały do dużego..

 ćwiczenie 3

Ukryte figury

 ćwiczenie 4

Z jakiego to pomieszczenia?

 ćwiczenie 5

Znajdź taki kształt,,,

ćwiczenie 6 

Orientacja zmysłowa, przestrzenna i kierunkowa

Poznawanie poprzez zmysły to zdolność do odbioru specyficznych bodźców środowiska, analizy i przekształcenia ich w energię procesu nerwowego. Głównym celem jest dostarczenie bodźców, które pobudzą i uaktywnią zmysły, przygotowując tym samym dziecko do wejścia w kolejny etap rozwoju psychoruchowego.

 

Ćwiczenia rozwijające zmysł dotyku:

 

Ćwiczenia rozwijające zmysł smaku i węchu:

 

Butelki termiczne

ćwiczenie 7

 

Płytki baryczne

ćwiczenie 8

 

Butelki zapachowe

ćwiczenie 9

 

Butelki smakowe

ćwiczenie 10

 

Ćwiczenia orientacji w przestrzeni:

Organizowane będą w formie zabaw z rekwizytami. Głównym wyjściem do ćwiczeń przestrzennych będą lekcje ciszy. Ćwiczenia ciszy kierują się zasadą prostoty i powtarzalności, ćwiczenia te ze zdarzeń codziennych czynią niezwykłe, w sposób czarodziejski dzieci uczestniczą w tworzeniu ornamentów, barwieniu wody, wydobywaniu dźwięków z otoczenia czy wspólnym tworzeniu obrazu przyrodniczego. Razem czerpiemy radość z porozumiewania się bez słów, w kręgu doświadczamy bodźców wzrokowych, słuchowych, czuciowych, węchowych.

Doskonalenie świadomości własnego ciała: prowadzone w oparciu o zestawy ruchowe z kasetami instruktażowymi.
.Pedagogika Marii Montessori funkcjonuje w życiu codziennym dziecka umożliwiając mu poznawanie świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie i przeżywanie, uruchamiając jego własne „zmysły bliskie”. Każde dziecko posiada wrodzone mechanizmy poznawcze (naśladownictwo i popęd poznawczy). Zauważenie jego dążeń rozwojowych, potrzeb i możliwości, a także umiejętne wyjście im naprzeciw, pozwoli jak najskuteczniej ten rozwój wspomagać i ukierunkowywać, a jednocześnie da dziecku poczucie radości i przyjemności.